*

Kad se uknjižba prava vlasništva predlaže na manjem suvlasničkom dijelu od onoga na kojemu je protivnik upisa uknjižen u zemljišnoj knjizi, okolnost što su zajednički nazivnici suvlasničkih omjera u zemljišnoj knjizi i tabularnoj ispravi različito označeni nije razlog za odbijanje zemljišnoknjižnog prijedloga.

Županijski sud u Splitu Gžzk 388/2011 od 24.6.2011.

*

Isprava na temelju koje se traži upis u zemljišnoj knjizi uz oblik propisan za njezinu valjanost, mora sadržavati i pravni temelj za upis koji se traži.

Županijski sud u Bjelovaru Gž 893/00 od 27.4.2000.

*

Neće se dopustiti upis prava u zemljišne knjige ako iz tabularne isprave nije vidljiva pravna osnova stjecanja.

Županijski sud u Splitu Gž 4277/2006 od 27.2.2007.

*

“Sama izjava zemljišnoknjižnog vlasnika o priznavanju vlasničkog prava drugoj osobi na nekretnini za koju se predlaže upis prava vlasništva nije, ako ne postoje i druge pravno relevantne okolnosti dokaz da je taj drugi doista stekao vlasničko pravo Dakle, u tabularnoj ispravi kojom zemljišnoknjižni vlasnik nekretnine priznaje protustranci pravo vlasništva, mora biti naznačen pravni naslov stjecanja, odnosno gubitak prava, a budući u tabularnoj ispravi, koju je predlagatelj dostavio radi uknjižbe (očitovanje protustranke od 28. 9. 1998. godine), ne dostaje pravni naslov, to je prvostupanjski sud pravilno postupio, kada je odbio njegov prijedlog za uknjižbu.”

*

Rješenje o pravu na socijalnu skrb kojim se određuje zabilježba tražbine na nekretninama predloženika nije isprava podobna za upis zabilježbe tražbine. Ono može biti temelj za osiguranje tražbine, ali ne i za izravni zemljišnoknjižni upis kojim se ograničavaju prava vlasnika nekretnine – korisnika socijalne skrbi.

ŽS Vu Gž 1593/2005-2

*

Isprava na temelju koje se traži upis u zemljišnoj knjizi uz oblik propisan za njezinu valjanost, mora sadržavati i pravni temelj za upis koji se traži.

ŽS Bj Gž 893/2000

*

Rješenje o pravu na socijalnu skrb kojim se određuje zabilježba tražbine na nekretninama predloženika nije isprava podobna za upis zabilježbe tražbine. Ono može biti temelj za osiguranje tražbine, ali ne i za izravni zemljišnoknjižni upis kojim se ograničavaju prava vlasnika nekretnine – korisnika socijalne skrbi.

Županijski sud u Vukovaru Gž 1593/2005-3 od 20.6.2005.