Pravo na povrat isplaćenog uzdržavanja

Članak 301.

Bračni drug koji je snosio troškove uzdržavanja bivšeg bračnog druga i nakon prestanka obveze za uzdržavanje na temelju članka 300. stavka 2. ovoga Zakona, odnosno nakon njezina smanjenja, ima pravo na povrat vrijednosti danoga uzdržavanja i za vrijeme prije podnošenja tužbe kojom je tražio da se utvrdi prestanak obveze uzdržavanja ili da se ta obveza smanji.

SUDSKA PRAKSA

__________________________________________________________________

*

Tužitelj koji je nakon utvrđenja prestanka obveze uzdržavanja prema svojoj djeci postavio zahtjev za povrat neosnovano danog uzdržavanja, ima pravo na povrat vrijednosti neosnovano danog uzdržavanja od dana podnošenja tužbe. Županijski sud u Varaždinu, Gž. 1212/09-2 od 15.I. 2010.

*

Dinamika studiranja pri kojoj nisu položeni svi ispiti (9 od ukupno 45) studija ukupnog trajanja deset semestara započetog akademske 2000./2001. godine, a što nije posljedica bolesti ili nekog drugog opravdano razloga, ne može se smatrati redovitim i urednim ispunjavanjem fakultetskih obveza – a što dovodi do prestanka prava punoljetnog djeteta na uzdržavanje za vrijeme trajanja školovanja.

Županijski sud u Bjelovaru, Gž-2001/12-2, od 8. XI. 2012.