Članak 25. u vezi sa člankom 33.

Upis uknjižbe prava zakupa na dijelu zemljišnoknjižnog tijela – jednoj od više samostalnih zgrada – dopušten je i bez promjene (otpisa u drugi uložak) njegova sastava ako je predmet zakupa (zgrada) precizno opisan te određen u zemljišnoknjižnoj ispravi (ugovor o zakupu), i ako je kao takav upisan u zemljišnoj knjizi kao sastavni dio tog složenog zemljišnoknjižnog tijela.

Županijski sud u Bjelovaru Gž 2284/2012 od 2.11.2012.

*

Članak 25. stavak 1.

Ako sadržaj ovlasti i opseg prava služnosti nisu jasno određeni tabularnom ispravom, nije dopušteno provesti upis prava služnosti u zemljišne knjige.

Županijski sud u Splitu Gžzk 435/2010 od 16.8.2010.