Uzdržavanje u novcu

Članak 309.

Uzdržavanje za dijete uvijek se određuje u novčanom iznosu.

SUDSKA PRAKSA

__________________________________________________________________

*

U postupku određivanja uzdržavanja maloljetnog djeteta, za ostvareni iznos dječjeg doplatka ne umanjuju se ni utvrđene potrebe djeteta, ni utvrđeni iznos obveznika plaćanja uzdržavanja, jer se radi o osobnom i imovinskom pravu osobe (roditelja) sa kojom dijete živi i kojoj je ono povjereno na čuvanje i odgoj. Županijski sud u Bjelovaru, Gž-752/10-2, od 10. VI. 2010.

*

Ukoliko je tužiteljici odlukom suda naloženo da plaća mjesečnu obvezu uzdržavanja za zajedničko mldb. dijete «na ruke» tuženiku, kao ocu i skrbniku koji je dužan izvršavati obiteljsku skrb i brinuti o uzdržavanju zajedničkog mldb. djeteta, tužiteljica svoju obvezu može izvršavati i na drugi način u skladu sa suvremenim mogućnostima plaćanja novčanih obveza i to putem pošte, tekućih računa ili na štedni račun, s time da je to dužna činiti na način da sa tim novčanim iznosom raspolaže tuženik za uzdržavanje mldb. djeteta. Županijski sud u Varaždinu, Gž. 1508/05-2 od 08.IX.2005.Članci 239. – 242. brišu se.

*

Obvezniku uzdržavanja koji je u radnom odnosu odrenuje se plaćanje obroka dospjelih do zaključenja glavne rasprave u odrenenim novčanim iznosima, dok se plaćanje budućih novčanih obroka odrenuje u postotku od plaće. Županijski sud u Varaždinu, Gž. 623/05-2 od 28.IV.2005.

*

Ukoliko je tužiteljici odlukom suda naloženo da plaća mjesečnu obvezu uzdržavanja za zajedničko mldb. dijete «na ruke» tuženiku, kao ocu i skrbniku koji je dužan izvršavati obiteljsku skrb i brinuti o uzdržavanju zajedničkog mldb. djeteta, tužiteljica svoju obvezu može izvršavati i na drugi način u skladu sa suvremenim mogućnostima plaćanja novčanih obveza i to putem pošte, tekućih računa ili na štedni račun, s time da je to dužna činiti na način da sa tim novčanim iznosom raspolaže tuženik za uzdržavanje mldb. djeteta. Županijski sud u Varaždinu, Gž. 1508/05-2 od 08.IX.2005.