*

Nisu ostvarene pretpostavke za upis prava vlasništva određenog posebnog dijela nekretnine (etažno vlasništvo) kada uz prijedlog za upis nisu priloženi elaborat o etažiranju stambene zgrade i potvrda nadležnog tijela da je određeni stan ili druga prostorija u zgradi samostalno uporabna cjelina.

Županijski sud u Splitu Gžzk 403/2010 od 1.2.2011.

*

Nakon što u postupku sudskog i javnobilježničkog osiguranja protivnik osiguranja prenese pravo vlasništva svoje nekretnine na predlagatelja osiguranja, ostaje mu samo pravo na korištenje te nekretnine.

ŽS Vž Gž 662/2003-2

*

Članak 32. stavak 2.

Članak 108. stavak 1.

Za provedbu upisa prava zakupa i prvokupa na posebnom dijelu nekretnine, posebni dio nekretnine mora biti upisan u zemljišnim knjigama.

Županijski sud u Splitu Gžp 397/2010 od 29.10.2010.