*

U zemljišnim knjigama nije moguće upisati založno pravo na dijelu nekretnine na način da se upiše samo površina dijela čestice nekretnine bez navođenja idealnog dijela te nekretnine.

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Pž 5696/08 od 16.9.2008.

*

Založno pravo (hipoteka) na nekretninama može se upisati kao teret cijeloga zemljišno-knjižnog tijela u jednom zemljišno-knjižnom ulošku zbog čega se hipoteka ne može upisati kao teret pojedinih sastavnih dijelova zemljišno-knjižnog tijela, tj. samo na pojedinim zemljišnim česticama unutar jednog zemljišno-knjižnog tijela istog zemljišno-knjižnog uloška.

VSRH Rev 411/2006-2