Članak 71. do 75. (Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima)

Neosnovan je prijedlog za uknjižbu vlasništva na realnom dijelu zgrade (prizemlju) u slučaju kada suvlasnici nisu izvršili uspostavu vlasništva na posebnim dijelovima pa tako ni na onom dijelu glede kojeg je zatražen upis vlasništva.

Županijski sud u Bjelovaru Gž 1977/2008-2 od 23.1.2009.